Dadansoddiad ar y defnydd o ynni system hydrolig

Yn y broses ddylunio, gall dylunwyr bwysigrwydd gormodol i effeithiolrwydd a gweithrediad y system hydrolig fod yn ffeithiol, anwybyddu ynni effeithlonrwydd y system, yn colli symiau mawr o ynni pan fydd y system hydrolig presennol. Mae'r defnydd o ynni o system hydrolig yn bennaf yn cynnwys:

① weithrediad mecanyddol, pwysau mecanyddol a colled sylweddol o ffrithiant dyfeisiau trosi ynni cynhyrchu ynni;

Gweithrediad mecanyddol ② pan nid yw'r ffynhonnell bŵer addasu nodweddion y llwyth, gan arwain at golli gemau ynni

③ system hydrolig gosodiad gymhleth, yn feichus a gweithrediad hawdd i arbed ynni;

Nid ④ dylunio yn cymryd i ystyriaeth ynni agweddau, mae'r defnydd o ynni diangen yn arwain at waith mecanyddol.

⑤ gweithrediad peirianwaith hydrolig, dethol cyfryngau yn afresymol ac yn defnyddio symiau mawr o ynni.