Methiant system hydrolig yn achosi hyn?

1, am fod y swyddi cyfrwng amhriodol detholiad o ddiffygion system hydrolig a chamymddwyn yw llawer iawn o. Tua 70% ~ Mae 80% o'r holl ddiffygion yn y system hydrolig yn cynnwys llygredd olew hydrolig, olew hydrolig mewn system hydrolig o tua 90% yn sgil amhureddau. Amhureddau yn niweidiol iawn i'r system hydrolig, gall ychwanegu elfennau wisgo, gollwng, lleihau nodwedd, rhychwant oes byrrach, hyd yn oed achosi difrod a gamweithio system hydrolig.

Mae 2, yr elfen ei hun, yn cynnwys symud Cylchdaith system hydrolig gyda'i gilydd a gweithredu antiarrhythmic y monomer o gydran a drwg.

3, mae diffygion mewn cydrannau hydrolig, hydrolig bympiau yr anfantais yw cyfradd uchaf, o tua 30% o gyfradd anfantais ar gyfer cydrannau hydrolig, felly dylai sylw gael eu diwallu.

4, ddiffygion system hydrolig a rhai yn raddol, fel y syrthiodd offer ddirywio, rhannau o ôl traul, cyrydu a blinder a heneiddio morloi ac ati;

5, ceir gwendid sydyn, fel achosir gan gyrff tramor sydyn farw, gweithredoedd a achosir gan fethiant; hefyd mae rhai dan anfantais yn gyffredinol ei achosi gan ffactorau, megis manyleb elfen dethol, yn meddu afresymol oherwydd gosod amhriodol, addasiad a lleoliad;