Elfen Selio'r Falf Hydrolig yw Ffactor y Corff Falf Da neu Ddrwg

Elfen selio y falf hydrolig yw ffactor y corff falf yn dda neu'n wael

Mewn gwirionedd, y falf hydrolig yw'r trosglwyddiad hydrolig, y falf hydrolig a ddefnyddir i reoli llif pwysau hylif a chyfeiriad y cydrannau. ac mae'r falf hydrolig yn selio'r difrod yw'r ffenomen gyffredin, y prif ffactor yw'r anhwyldeb yn y hylif sy'n gweithio. Mae'r anhwylderau'n cael eu melio rhwng yr elfennau selio, gan achosi'r falf i ollwng. Felly, dylai'r radd cyfatebol o gydrannau hydrolig mewn gwledydd tramor fabwysiadu cywirdeb cyfatebol yr hidlydd. Maen nhw'n credu y gall seliau pum pwmp olew, os yw'r dilysrwydd hidlo am 3 / hyd hidlo, yn gallu cynyddu bywyd y falf hydrolig 10 niwrnod na 10 gwaith.

= Mae perfformiad y falfiau hydrolig a bywyd y falf yn cyflwyno gofynion uwch. Ar hyn o bryd, mae falf hydrolig yn mesur bywyd y falf trwy gyfanswm llif yr emwlsiwn a nifer yr amseroedd agor a chau o'r falf yng nghyflwr yr hidlydd a'r hidlydd magnetig a osodir yn y 120 rhwyll. Ond mewn gwirionedd, mae'r prawf math dan do yn wahanol iawn i'r canlyniad gwaith gwirioneddol i lawr. Erbyn hyn mewn llawer o wledydd, falf hydrolig ffurf arbrofion, cynyddodd y gofynion gwrth-lygredd, a rhai yn yr emwlsiwn cymysg â glo pwrw priodol, rhai o'r amhureddau mecanyddol.

I'r perwyl hwn, mae'r angen i ddefnyddio falf hydrolig newydd, gwrth-lygredd, sy'n addas ar gyfer amodau gwaith yr elfennau selio, bywyd gwasanaeth y corff falf yn arwyddocaol iawn, nid yn unig i achub cost cynnal a chadw a gwella'r cynhyrchiad effeithlonrwydd cwsmeriaid.